Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Informatie

Waterpoort is een gebiedssamenwerking die is ontstaan door het water centraal te stellen; zowel de grote wateren (Volkerak en Zoommeer), als de rivieren (Dintel en Steenbergse Vliet) en kleine kreken in het landschap vormen het kloppend hart van ons netwerk. Het thema water is daardoor vanzelfsprekend en heel zichtbaar.

Minder zichtbaar zijn de bronlocaties voor de drinkwaterwinning en de vele ondergrondse transportleidingen voor afvalwater, die uitkomen bij de zuiveringsinstallaties. Water is de belangrijkste bron van leven. De beschikbaarheid van voldoende zoet water beschouwen we als een gegeven, maar is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Ook wanen we ons veilig achter dijken en een rijk palet van technisch watermanagement. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we minder van die techniek afhankelijk moeten worden en ons landschap hierop aanpassen. Water is ook een verbinder; het brengt ons van A naar B in zakelijk en recreatief opzicht en water is hét verbindende element van een belangrijk stuk erfgoed, de Zuiderwaterlinie.

https://waterpoortwerkt.nl/

De Watersnoodwoning is officieel Gastheer van Waterpoort.

Binnen de gemeente Moerdijk worden door de Gastheren van Waterpoort initiatieven ontwikkeld om gezamenlijk activiteiten op te starten die met recreatie en de geschiedenis van onze Gemeente te maken hebben.

 

Ontdek Moerdijk

Verbonden door rivieren, kreken en cultuur

https://www.visitmoerdijk.nl/nl

https://www.visitmoerdijk.nl/nl/download-flyers