Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Hoeveel Vrienden hebben wij?

Wij zijn gestart met het werven van Vrienden op 30 augustus 2015.

Op 1 oktober 2015 hadden wij er 14

1 januari 2016 103

1 april 2016 192

1 juli 2016 215

28 augustus 2016 250

1 oktober 2016 265

1 januari 2017 276

1 april 2017 272

Al meer dan 250 vrienden van het Watersnoodhuis Anno 1953

Tijdens de braderie van de Fendertse Week mocht de Stichting Watersnoodwoning Heijningen-oerdijk een groot aantal nieuwe vrienden inschrijven, die bereid zijn om ieder jaar € 10 of meer te geven voor het behoud van dit cultureel erfgoed in Heijningen.

Bij het verwerken van de inschrijvingen bleek dat mw. Jessica Silvius de 250ste vriend is geworden. Toevallig is zij samen met een andere dame gefotografeerd tijdens het invullen van het formulier.

Het bestuur van de stichting streeft naar tenminste 300 vrienden voor het einde van dit jaar. Met dit aantal wordt bewezen dat de Watersnoodwoning leeft in Fijnaart en Heijningen en straks in de hele gemeente Moerdijk als de gemeenteraad besluit om dit gemeentelijk cultureel erfgoed met subsidie te ondersteunen in haar voortbestaan.

Mocht u nog niet gevraagd zijn om Vriend te worden en u onderschrijft de belangrijkheid om deze woning te behouden, dan kunt op deze website een formulier downloaden, invullen en naar info@watersnoodwoning-moerdijk.nl sturen.
Vindt u te omslachtig komt u dan op gezellig op de koffie op een dinsdag- of donderdagmiddag in de Watersnoodwoning aan de Veluwestraat 2 te Heijningen om het formulier in te vullen.

Mw. Silvius heeft van het bestuur van de stichting een geschenkje ontvangen.