Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Herdenkingspaneel Zwingelspaansedijk

ZWINGELSPAAN – De dijk is behouden – mensen gered! 

Tijdens de Watersnoodramp kwamen in de gemeente Moerdijk 101 mensen om. De Stichting Watersnoodwoning is initiatiefnemer van het bord, het zesde in een reeks panelen in de polders rond Heijningen waar in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 76 mensen verdronken door de overstromingen. ,,In heel Heijningen woonden toen nog geen 700 mensen, kun je nagaan wat een impact die ramp op het dorp had. Tien procent van de bevolking in één klap weg.”

Cadetten eren en bedanken

De Stichting Watersnoodwoning Heijningen-Moerdijk wil met het bord de KMA-cadetten van toen eren en bedanken. ,,Zij kwamen in 1953 met al het materiaal dat ze hadden hier naartoe en hebben meer dan honderd mensen gered die op daken zaten vanwege het hoge water. Ze hebben geholpen met zandzakken sjouwen om de gaten te dichten. En hier precies, ter hoogte van nummer 15A aan de Zwingelspaansedijk werd de dijk door de mensen van de KMA gedicht.”

‘Machteloos tegenover natuurkracht’

De onthullers van het bord, burgemeester van Moerdijk Aart-Jan Moerkerke en KMA-commandant René Baksteen, zijn zich bewust van het historische en emotionele belang van de plek. ,,Ik merk dat de generatie die de Watersnoodramp meemaakte, er vaak heel moeilijk over kan praten”, zegt de burgemeester. ,,Nog moeilijker dan over de oorlog, dat is iets dat mensen zelf veroorzaken. Maar tegenover de kracht van de natuur sta je machteloos.”