Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Financieel

 

Jaarrekening 2022

       
                 

Balans

               

Activa

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Passiva

31-12-2022

 

31-12-2021

Rabo rekening courant

€     23.083

 

€   22.737

 

Eigen vermogen

€   26.123

 

€   24.392

Rek.cour. Heemk.Kring F&H

€       3.037

 

€     2.169

 

Resv. onderh. panelen

€        205

 

€        611

Afrek.energie – nog te ontv

€          208

 

€        107

 

Nog te bet. bankkosten

€          10

 

€          10

Nog te ontv. Vrienden van

€            10

 

€            0

 

Vooruitontv. Vrienden vn

€            0

 

€            0

 

€     26.338

 

€   25.013

   

€   26.338

 

€   25.013

                 

Toelichting vermogen:

               

Vermogen 01-01-2022

 €      24.392

             

Resultaat 2022

 €        1.731

             

Vermogen 31-12-2022

 €      26.123

             
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatierekening  2022

       

 

     
                 

Baten

2022

 

2021

 

Lasten

2022

 

2021

Opbrengst bezoekers woning

 €            0

 

 €          89

 

 Energie

€        553

 

€     1.235

Vrienden van Watersnoodwn

 €     1.520

 

 €     1.630

 

 Verzekeringen

€          56

 

€          55

Bijdrage/giften

 €        100

 

 €        150

 

 Huur woning

€     4.192

 

€     4.136

Huuropbrengsten

 €     2.288

 

 €     2.248

 

 Bouw 3de aanbouw

€            0

 

€     2.219

Subsidie gemeente Moerdijk

 €     3.000

 

 €     3.000

 

 Onderhoud woning

€          48

 

€        100  

Extra subsidie i.v.m. corona

 €        345

 

 €     6.001

 

 Werving en flyers

€        110   

 

€            0

         

 Promotiekosten

€        150

 

€        332

         

 Bankkosten

€        119

 

€        119

         

 Heffingen en lasten

€        209

 

€        199

         

 Automatisrng/Webkstn

€          85

 

€          70

 

 

 

 

 

 Resultaat

€     1.731

 

€     4.653

 

 €     7.253

 

 €   13.118

   

€     7.253

 

€   13.118