Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Bestuur

Voorzitter

Jan Dierks

Secretaris

Gertrude Hanssen

Penningmeester

Piet Roks Mz

Lid

Ab Bienefelt

De Stichting is opgericht bij notariële akte 2 februari 2009 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 2014 9446.

De Belastingdienst merkt de Stichting Watersnoodwoning Heijningen-Moerdijk aan als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Fiscaalnummer: 8204 24 985.

IBAN: NL27 RABO 0149 4616 31