Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

ANBI

Financieel

De Belastingdienst heeft de Stichting Watersnoodwoning Heijningen-Moerdijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ons fiscaalnummer is 8204 24 985.