Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Financieel

Jaarrekening 2019

Balans
Activa31-12-201931-12-2018Passiva31-12-201931-12-2018
Rabo rekening courant€ 16.300,69€ 14.532,23Eigen vermogen€  17.369,13€ 14.579,93
Rek.cour. Heemk.Kring F&H€   1.493,75€   1.095,63Resv. onderh. panelen€       611,09€      998,25
Afrek.energie – nog te ontv €      195,73  Nog te betalen bankkstn€           9,95€          9,95
N.t.bet. energiekosten€           0,00€        29,73
Vooruitontv. Vrienden vn€           0,00€        10,00
€ 17.990,17€ 15.627,86€  17.990,17€ 15.627,86
Toelichting vermogen:
Vermogen 01-01-2019 € 14.579,93
Resultaat 2019 €   2.789,20
Vermogen 31-12-2019 € 17.369,13

Exploitatierekening  2019

Baten20192018Lasten20192018
Opbrengst bezoekers woning €      344,10 €      310,50 Energie€      518,87€   1.498,88
Vrienden van Watersnoodwn €   1.887,50 €   1.935,00 Verzekeringen€        53,88€        84,12
Bijdrage/giften €   1.110,00 €   1.210,00 Huur woning€   3.997,32€   3.936,24
Huuropbrengsten €   1.953,05 €   1.941,55 Onderhoud inventaris€      185,31€      126,64
Opbrengst sponsoren €          0,00 €   2.541,00 Onderhoud woning€          0,00€        11,99
Subsidie gemeente Moerdijk €   3.000,00 €   3.000,00 Lessenaars / panelen€          0,00€   1.542,75
 Werving en flyers€        83,49€      150,00
 Promotiekosten€      301,25€      229,35
 Bankkosten€      119,38€      120,32
 Heffingen en lasten€      186,00€      181,50
 Automatisrng/Webkstn€        59,95€      593,90
 Resrv. onderh.panelen€          0,00€      998,25
   Resultaat€   2.789,20€   1.464,11
 €   8.294,65 € 10.938,05€   8.294,65€ 10.938,05