Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Financieel

Jaarrekening 2020
Balans
Activa31-12-202031-12-2019Passiva31-12-202031-12-2019
Rabo rekening courant€ 19.190,71€16.300,69Eigen vermogen€ 19.738,00€17.369,13
Rek.cour. Heemk.Kring F&H€   1.167,06€  1.493,75Resv. onderh. panelen€      611,09€    611,09
Afrek.energie – nog te ontv €    241,59 €    195,73Resv. derde aanbouw€      210,37€        0,00
Nog te bet. bankkosten€         9,90€        9,95
Vooruitontv. Vrienden vn€        30,00€        0,00
20.599, 36€17.990,17€ 20.599,36€17.990,17
Toelichting vermogen:
Vermogen 01-01-2020 €17.369,13
Resultaat 2020 €  2.368,87
Vermogen 31-12-2019 €19.738,00

Exploitatierekening  2020 
Baten20202019Lasten20192019
Opbrengst bezoekers woning €       77,98 €     344,10 Energie€  1.224,16€     518,87
Vrienden van Watersnoodwn €   1.895,00 €   1.887,50 Verzekeringen€       55,32€       53,88
Bijdrage/giften €   1.125,00 €   1.110,00 Huur woning€  4.083,42€  3.997,32
Huuropbrengsten €   2.209,27 €   1.953,05 Onderhoud inventaris€         0,00€     185,31
Subsidie gemeente Moerdijk €   3.000,00 €   3.000,00 Onderhoud woning€       19,48€         0,00
 Werving en flyers€         0,00€       83,49
 Promotiekosten€     181,50€     301,25
 Bankkosten€     119,35€     119,38
 Heffingen en lasten€     195,20€     186,00
 Automatisrng/Webkstn€       59,95€       59,95
   Resultaat€  2.368,87€  2.789,20
  €  8.307,25 €  8.294,65€  8.307,25€  8.294,65