Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Financieel

Jaarrekening 2021

       
                 

Balans

               

Activa

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

 

31-12-2020

Rabo rekening courant

€ 22.737,09

 

€ 19.190,71

 

Eigen vermogen

€  24.391,76

 

€ 19.738,00

Rek.cour. Heemk.Kring F&H

€   2.169,16

 

€   1.167,06

 

Resv. onderh. panelen

€       611,09

 

€      611,09

Afrek.energie – nog te ontv

 €      106,55

 

€      241,59

 

Resv. derde aanbouw

€           0,00

 

€      210,37

         

Nog te bet. bankkosten

€           9,95

 

€          9,90

         

Vooruitontv. Vrienden vn

€           0,00

 

€        30,00

 

€ 25.012,80

 

€ 20.599,36

   

€  25.012,80

 

€ 20.599,36

                 

Toelichting vermogen:

               

Vermogen 01-01-2021

 € 19.738,00

             

Resultaat 2021

 €   4.653,76

             

Vermogen 31-12-2021

 € 24.391,76

             
                 
 
 

Exploitatierekening  2021

       

 

     
                 

Baten

2021

 

2020

 

Lasten

2021

 

2020

Opbrengst bezoekers woning

 €        89,50

 

 €        77,98

 

 Energie

€   1.234,99

 

€   1.224,16

Vrienden van Watersnoodwn

 €   1.630,00

 

 €   1.895,00

 

 Verzekeringen

€        55,08

 

€        55,32

Bijdrage/giften

 €      150,00

 

 €   1.125,00

 

 Huur woning

€   4.135,80

 

€   4.083,42

Huuropbrengsten

 €   2.247,94

 

 €   2.209,27

 

 Bouw 3de aanbouw

€   2.219,46

 

€          0,00

Subsidie gemeente Moerdijk

 €   3.000,00

 

 €   3.000,00

 

 Onderhoud woning

€        99,61

 

€        19,48

Extra subsidie i.v.m. corona

 €   6.000,83

 

 €          0,00

 

 Werving en flyers

€          0,00

 

€          0,00

         

 Promotiekosten

€      331,50

 

€      181,50

         

 Bankkosten

€      119,40

 

€      119,35

         

 Heffingen en lasten

€      198,72

 

€      195,20

         

 Automatisrng/Webkstn

€        69,95

 

€        59,95

 

 

 

 

 

 Resultaat

€   4.653,76

 

€   2.368,87

 

 € 13.118,27

 

 €   8.307,25

   

€ 13.118,27

 

€   8.307,25