Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Voorzitter

Jan Dierks

Secretaris

Gertrude Hanssen

Penningmeester

Piet Roks Mz

Lid

Ab Bienefelt

De Stichting is opgericht bij notariële akte 2 februari 2009 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 2014 9446.

De Belasting merkt de Stichting Behoud Watersnoodwoningen aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal nummer 8204 24 985.

IBAN: NL27 RABO 0149 4616 31

Bestuur