Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

1 februari 2023

70 jaar na de ramp

1 februari 2023 heeft om 14.00 uur de herdenking plaats gevonden in het Pestalozzihuis in Heijningen van de 103 mensen die tijdens de ramp zijn verdronken in de Gemeente Moerdijk. Met diverse sprekers, beelden van 70 jaar geleden, muziek door Drumfanfare Showband Heijningen (DSH) en de kinderen van de basisschool ’t Kompas die een lied hadden ingestudeerd. Hierna zijn buiten bij het Watersnoodmonument kransen gelegd. Na de Last Post en twee minuten stilte is de herdenking afgesloten met het defilé van de aanwezigen langs het Watersnoodmonument.

Schenking schilderij

Dit schilderij is door de heer L. Koetsenruijter aan het museum ter beschikking gesteld. Hij is de broer van de twee overleden kinderen van de familie Koetsenruijter , die op zondagochtend 1 februari 1953 verdronken zijn. Het schilderij is gedateerd op 16.2.1953 en heel treffend dat dit schilderij 15 dagen na de stormramp al gereed was. Het schilderij is geschilderd door de heer P.P.Stegeman.

Onthulling herdenkingspaneel Zwingelspaansedijk

ZWINGELSPAAN – De dijk is behouden – mensen gered! 

Tijdens de Watersnoodramp kwamen in de gemeente Moerdijk 101 mensen om. De Stichting Watersnoodwoning is initiatiefnemer van het bord, het zesde in een reeks panelen in de polders rond Heijningen waar in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 76 mensen verdronken door de overstromingen. ,,In heel Heijningen woonden toen nog geen 700 mensen, kun je nagaan wat een impact die ramp op het dorp had. Tien procent van de bevolking in één klap weg.”

Cadetten eren en bedanken

De Stichting Watersnoodwoning Heijningen-Moerdijk wil met het bord de KMA-cadetten van toen eren en bedanken. ,,Zij kwamen in 1953 met al het materiaal dat ze hadden hier naartoe en hebben meer dan honderd mensen gered die op daken zaten vanwege het hoge water. Ze hebben geholpen met zandzakken sjouwen om de gaten te dichten. En hier precies, ter hoogte van nummer 15A aan de Zwingelspaansedijk werd de dijk door de mensen van de KMA gedicht.”

‘Machteloos tegenover natuurkracht’

De onthullers van het bord, burgemeester van Moerdijk Aart-Jan Moerkerke en KMA-commandant René Baksteen, zijn zich bewust van het historische en emotionele belang van de plek. ,,Ik merk dat de generatie die de Watersnoodramp meemaakte, er vaak heel moeilijk over kan praten”, zegt de burgemeester. ,,Nog moeilijker dan over de oorlog, dat is iets dat mensen zelf veroorzaken. Maar tegenover de kracht van de natuur sta je machteloos.”

zand zeep soda
opening 2