Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Onthulling herdenkingspaneel Zwingelspaansedijk

ZWINGELSPAAN – De dijk is behouden – mensen gered! 

Tijdens de Watersnoodramp kwamen in de gemeente Moerdijk 101 mensen om. De Stichting Watersnoodwoning is initiatiefnemer van het bord, het zesde in een reeks panelen in de polders rond Heijningen waar in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 76 mensen verdronken door de overstromingen. ,,In heel Heijningen woonden toen nog geen 700 mensen, kun je nagaan wat een impact die ramp op het dorp had. Tien procent van de bevolking in één klap weg.”

Cadetten eren en bedanken

De Stichting Watersnoodwoning Heijningen-Moerdijk wil met het bord de KMA-cadetten van toen eren en bedanken. ,,Zij kwamen in 1953 met al het materiaal dat ze hadden hier naartoe en hebben meer dan honderd mensen gered die op daken zaten vanwege het hoge water. Ze hebben geholpen met zandzakken sjouwen om de gaten te dichten. En hier precies, ter hoogte van nummer 15A aan de Zwingelspaansedijk werd de dijk door de mensen van de KMA gedicht.”

‘Machteloos tegenover natuurkracht’

De onthullers van het bord, burgemeester van Moerdijk Aart-Jan Moerkerke en KMA-commandant René Baksteen, zijn zich bewust van het historische en emotionele belang van de plek. ,,Ik merk dat de generatie die de Watersnoodramp meemaakte, er vaak heel moeilijk over kan praten”, zegt de burgemeester. ,,Nog moeilijker dan over de oorlog, dat is iets dat mensen zelf veroorzaken. Maar tegenover de kracht van de natuur sta je machteloos.”

Schenking schilderij

Dit schilderij is door de heer L. Koetsenruijter aan het museum ter beschikking gesteld. Hij is de broer van de twee overleden kinderen van de familie Koetsenruijter , die op zondagochtend 1 februari 1953 verdronken zijn. Het schilderij is gedateerd op 16.2.1953 en heel treffend dat dit schilderij 15 dagen na de stormramp al gereed was. Het schilderij is geschilderd door de heer P.P.Stegeman.

Watersnoodmuseum in Heijningen houdt de herinnering levend

Watersnoodmuseum in Heijningen houdt de herinnering leven

Stichting Watersnoodwoning-Museum houdt de herinnering aan de ramp van 1953 levend. In Heijningen zijn daarbij 76 personen omgekomen. Dit was ruim tien procent van de bevolking. Heijningen is daarmee met Ouwerkerk, Oude Tonge en Stavenisse één van de zwaarst getroffen dorpen.

Voorzitter van de stichting Jan Dierks zit direct op zijn praatstoel en doet zijn verhaal: “Even terug in de tijd. In 2008 is de Heemkunde Kring Fijnaart en Heijningen op zoek naar een plek waar vier portocabins geplaatst kunnen worden. Op een verzoek aan de Gemeente Moerdijk, krijgen we het antwoord: ‘We hebben een mooie oplossing voor jullie. In de Veluwestraat 2 in Heijningen, staat een voormalige noodwoning, die al jaren in een ontluisterende toestand niet verkocht kan worden. Er moet wel heel veel aan gebeuren’.

Monument op de dijk

Na wikken en wegen heeft de Heemkunde kring besloten hier naar toe te komen omdat er hier op de dijk een monument staat voor de 103 watersnoodslachtoffers. Niet alleen is Zeeland in 1953 getroffen, Watersnoodmuseum in Heijningen houdt de herinnering leven maar ook een groot gebied in West-Brabant, waar 247 mensen verdronken zijn. De houten woningen zijn een jaar na de ramp toegekend aan mensen, die hun huis door de watersnood zijn kwijtgeraakt”.

Gerenoveerd en ingericht

Jan vervolgt: “Dit was een reden om van deze nog originele woning een watersnoodmuseum te maken. Met 4400 uur hebben de vrijwilligers de woning gerenoveerd en ingericht in de sfeer van een arbeiderswoning zoals die in 1954 is geschonken door de Zweedse bevolking. De woning is ingericht met meubilair uit die tijd. Boven in het huis is een aparte tentoonstellingsruimte met indrukwekkende foto’s en informatie. In de portocabins in de achtertuin leggen de vrijwilligers van de Heemkunde Kring zeer accuraat de geschiedenis van Fijnaart en Heijningen vast. Niet alleen de watersnoodramp, maar ook alles wat ze kunnen uitpluizen over de oorlog, de bevrijding en de familiestambomen.”

Watersnood route Moerdijk

Op een vijftal plaatsen in het getroffen gebied zijn er – panelen met de geschiedenis – neergezet als herinnering aan de watersnood in 1953. Daar waar ernstige dingen zijn gebeurd. Een zesde paneel komt aan de Zwingelspaansedijk, waar soldaten van KMA ervoor gezorgd hebben dat de dijk niet doorgebroken is, anders zou heel Fijnaart onder water hebben gestaan”.

De andere panelen staan:

  • Kwartiersedijk ter hoogte van huisnummer 17
  • Slobbegorsedijk ter hoogte van huisnummer 6
  • Hoek Zwingelspaansedijk / Stoofdijk
  • Westdijk nabij Fort de Hel
  • Buitendijk-Oost bij de bocht, waar indertijd de dijkdoorbraak is geweest.

 

 

Geschenkwoningen

Deze geschenkwoningen zijn woningen die na de Watersnoodramp van 1953 door diverse landen aan Nederland zijn geschonken om de woningnood in de door de watersnood getroffen gebieden te lenigen. Ook wel ‘watersnoodwoningen’ genoemd. Na de Watersnoodramp van 1953 stuurden vooral Scandinavische landen ruim 800 geschenkwoningen naar Nederland. In de Scandinavische landen was de bouw van prefab houten huizen na WOII op gang gekomen. De bouwpakketten werden naar Rotterdam verscheept en verdeeld over drie provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Er kwamen 35 woningen naar Fijnaart en Heijningen. Op 25 mei 2012 heeft de Zweedse Ambassadeur de Watersnoodwoning/Museum officieel geopend. De kinderen van de basisschool ’t Kompas uit Heijningen hadden voor die gelegenheid een Zweeds liedje ingestudeerd en voor hem gezongen. Het Watersnood Museum en de portocabins van de Heemkundige Kring zijn geopend op dinsdag- en donderdagmiddag en op afspraak voor een groep. In de portocabins van de Heemkundige Kring is ook de bevrijdingstentoonstelling te bezichtigen. De bevrijdingstentoonstelling geeft een gezicht aan alle oorlogsslachtoffers, die zijn overleden op het grondgebied in Fijnaart en Heijningen tijdens de tweede wereldoorlog alsmede aan alle Fijnaartse- en Heijningse soldaten, die in den vreemde gesneuveld zijn.

zand zeep soda
opening 2